Dvoriščna vrata

 

 

 • Prednost samonosnih drsnih in dvokrilnih vrat predstavlja pogon, ki je skrit v steber vrat.
 • Vrata so lahko ročno vodena ali z avtomatskim pogonom na daljinsko upravljanje. Priporočamo izbiro z daljinskim upravljanjem, saj lahko vrata v slabem vremenu odpremo direktno iz avtomobila.
 • Poskrbljeno je tudi za varnost. CE znak na ograjnih drsnih vratih pomeni, da so izpolnjene vse zahteve iz evropske direktive EN 13241-1.
 • Garancijo za varnost predstavljajo:

Stikalo preobremenitve: takoj ustavi vrta in jih pomakne nazaj, ko naletijo
na oviro pri zapiranju

Foto celice: zaustavijo vrata in jih pomaknejo nazaj takoj ko naletijo na oviro
pri premikanju vrat

Signalna luč: opozarja na odpiranje in zapiranje vrat

Napajanje vrat je s 24V: v primeru poškodb kablov ne more priti do poškodb oseb

Avtomatsko zapiranje vrat po določenem času.
 

 

 

Drsna ograjna vrata

Samonosna drsna vrata omogočajo učinkovito delovanje vrat v vseh pogojih kot so sneg, listje, pesek na površini dovoza,.... Lahko so ročno vodena ali z avtomatskim pogonom na daljinsko upravljanje. Drsna ograjna vrata med drugim krasijo naslednje karakteristike:

Neovirano gibanje

 • odlično premikanje drsnih vrat je omogočeno s samonosno konstrukcijo
 • vrata drsijo nad nivojem prehoda in ne potrebujejo nobene podpore
 • nastavek na stebru omogoča točno in gladko namestitev vratnega krila, ko se vrata zaprejo

Prednost

 • veliko prednost predstavlja daljinsko upravljanje vrat s pogonom, ki je vgrajen v steber vrat - Pogon je tako začiten.
 • če pride do izpada elektrike se lahko vrata odpirajo ročno s pomočjo vzvoda na stebru vrat

Varnost

 • varna uporaba vrat je zagotovljena zs stikalom preobremenitve in s signalno lučjo
 • čelni vertikalni rob vratnega krila je zaščiten z gumijastim profilom
 • dodatno možnost za večjo varnost so še foto celice in optična varnostna letev

Dvokrilna ograjna vrata

Dvokrilna ograjna vrata so tradicionalna rešitev za dovozna vrata. Lahko so ročno vodena ali z avtomatskim pogonom na daljinsko upravljanje. Glavne karakteristike dvokrilnih ograjnih vrat so:

Varnost

 • varna uporaba vrat je zagotovljena z signalno lučjo in foto celicami

Udobnost

 • primerna rešitev dvokrilnih vrat je s pogonom na daljinsko upravljanje
 • enostavna in funkcionalna rešitev so tudi dvokrilna vrata z ročnim upravljanjem

Prestiž

 • dvokrilna vrata s polnili v različnih vzorcih in barvah so izziv za vsakega arhitekta, ki želi eleganto rešitev za zapiranje dovoza do hiše

Vrata za osebni prehod

Uporabljajo se za prehod oseb. So lahko samostojna ali pa v sklopu z drugimi ograjnimi sistemi. Odlikujejo jih naslednje karakteristike:

Varovanje zasebnosti

 • interfon ali videofon, ki je vgrajen v steber poleg vrat za osebno prehod, omogoča kontaktiranje z osebo, ki stoji pred vrati

Praktičnost

 • z elektromagnetno ključavnico se lahko vrata za osebni prehod odpirajo direktno iz hiše in brez uporabe ključa