Šport

V podjetju se ukvarjamo z izobraževanjem na področju športa (specializacija - košarka) in sicer:

ORGANIZIRANJE IN VODENJE KOŠARKARSKIH TRENINGOV

 • Kolektivni treningi
 • Individualni treningi
 • Treningi na košarkarskih kampih
 • Rekreacijski treningi

 

TELESNA PRIPRAVA ŠPORTNIKOV

 • Razvoj moči, hitrosti, vzdržljivosti, koordinacije in gibljivosti
 • Individualna priprava športnika
 • Preventiva
 • Rehabilitacija

 

ŠPORTNA PREHRANA

 • Individualni program prehranjevanja
 • Predavanja s področja športne prehrane

 

REKREACIJA

 • Organiziranje in vodenje rekreacijskih treningov v podjetjih, društvih, športnih šolah …